Fitness coach

Find out more

You just realized you don´t look like you thought you did. Your shirt’s getting a bit tighter and your pants feel a little bit smaller. Come to fitness workout! We will help you get in shape, make you reach your goals and get your body in the shape you would like it to be in.

Time: Thursdays from 11th of August at 19:00
Location: Outdoor workout, meetup Gubbängsv 61 , 12245 Enskede

Fitness workout includes

– A Physical Education Program aimed at promoting the development of participant’s physical and social well-being.
– Evaluation of the needs and abilities of individual participants.
– A suitable training program to meet individual or group requirements.
– Monitoring the progress of participants and adjusting programs as necessary.
– Proper breathing techniques.
– Maintaining fitness levels by implementing exercise plans and diet strategies.

Booking

It is also possible to book a private session for groups or individuals. Please contact our fitness coach thought e-mail: fitnesscoach.eddiebrown@gmail.com

We do fitness programs for Individuals, groups, wellnesscenters, recreation centers, hospitals, etc.

 

 


 

Fitness workout

Du har precis upptäckt att du inte ser ut som du trodde att du gjorde. Din tröja har blivit lite tightare och dina byxor lite mindre. Kom till fitness workout. Vi hjälper dig att komma i form, att få dig att nå dina mål och att få din kropp att vara i den form du vill att den ska vara i.

Tid: Torsdagar från 11:e Augusti kl. 19:00
Plats: Utomhus workout, mötesplats Gubbängsv 61, 12245 Enskede

Fitness workout inkluderar

– Program som syftar till att främja utvecklingen av deltagarens fysiska och sociala välbefinnande.
– Utvärdering av behov och förmåga av varje enskilda deltagare.
– Utveckla Lämplig utbildning för att möta individuellt eller gruppkrav.
Övervaka utvecklingen av deltagarna och anpassa programmen som är nödvändiga.
– Lära ut rätt andningsteknik .
– Underhålla Fitness nivåer genom att genomföra träningsplaner och dietstrategier.

Bokning

Det är också möjligt att boka privat session för grupp eller individ. Kontakta vår fitness coach på e-post: fitnesscoach.eddiebrown@gmail.com